Pravidla ochrany soukromí

Tento web zpracovává některé osobní údaje uživatelů a toto zpracování podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument popisuje, jak je s osobními údaji nakládáno.

 1. Organizátorem akce, provozovatelem webu, správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek ZodiaCon, IČO 22851216, sídlem Chládkova 1121/16, Žabovřesky, 616 00 Brno.
 2. Pokud nejste registrováni jako účastníci akce, pak neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné vaše osobní údaje.  Výjimkou může být případ, kdy nám pošlete dotaz pomocí kontaktního formuláře (pak použijeme vaši e-mailovou adresu pro odpověď) a nebo pokud se přihlásíte k odběru informačních zpráv (pak vám na uvedenou adresu budeme posílat zprávy týkající se našich akcí; souhlas se zasíláním můžete odvolat klepnutím na odkaz, který je součástí každé zprávy).
 3. Pokud jste registrováni jako účastníci akce, pak shromažďujeme následující údaje:
  1. Přezdívka (nick), obrázek (avatar) a země, z níž pocházíte, jsou zveřejněny v seznamu účastníků a jsou uvedeny na visačce, kterou na akci musíte viditelně nosit. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro účast na akci a jsou zpracovávány po dobu nejvýše jednoho roku po skončení akce.
  2. Identifkační a kontaktní údaje (jméno, datum narození, adresa, číslo dokladu totožnosti, e-mail a telefonní číslo) jsou přístupné pouze vybraným členům organizačního týmu. Jejich poskytnutí je nezbytné pro účast na akci, protože je potřebujeme k ověření totožnosti účastníka a urgentní řešení problémů. Jsou zpracovávány po dobu nejvýše jednoho roku po skončení akce a nejsou předávány třetím osobám. Jsou přístupny pouze některým členům organizačního týmu.
  3. Některé z těchto údajů (u občanů ČR jméno a adresa, u ostatních též číslo osobního dokladu) jsou předávány provozovateli ubytovacího zařízení, jímž je společnost Vršovská Brána s.r.o., IČO: 620 24 451, sídlem 539 53 Vršov č. p. 19, pro splnění jeho zákonných povinností (zejm. evidence ubytovaných pro účely platby místních poplatků, evidence ubytovaných cizinců). Doba zpracování těchto údajů je určena zákonem a jejich poskytnutí je nezbytné pro poskytnutí ubytování v místě akce.
  4. Některé z těchto údajů (jméno a příjmení, adresa) zpracováváme též pro vedení účetnictví v rozsahu a po dobu požadovanou zákonem. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetí straně, která zpracovává účetnictví a jejich poskytnutí je nezbytné pro účast na akci.
  5. Vaši e-mailovou adresu použijeme pro zasílání důležitých informací o akci a systémových oznámení; je zpracovávána nejdéle po dobu jednoho roku po skončení akce. Poskytnutí e-mailové adresy je nezbytné pro účast na akci.
  6. Na vaši e-mailovou adresu budeme též zasílat zprávy o dalších akcích, které naše sdružení pořádá, a to do doby, než s tím vyslovíte nesouhlas. Nesouhlas lze vyslovit klepnutím na odkaz, který je součástí každé takto zaslané zprávy.
 4. 4. Zdrojem osobních údajů jste vždy vy, jako jejich subjekt. Nezískáváme žádné jiné údaje, než ty, které nám vy sami aktivně poskytnete. Tyto údaje nejsou používány k žádnému profilování nebo automatické zpracování.
 5. 5. Jsou-li vaše osobní údaje nesprávné, můžete je většinou sami opravit pomocí rozhraní registračního systému. Pokud se nechcete akce účastnit, můžete je také smazat a v takovém případě je nebudeme nadále zpracovávat nad míru požadovanou zákonem (tj. zejména pro vedení účetnictví v případě již proběhlé platby).
 6. 6. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro účast na akci, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 7. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení GDPR.
 8. Vaše data jsou v průběhu přenosu zabezpečena TLS šifrováním (protokol HTTPS). Aplikace je vytvořena v souladu s obecně uznávanými best practices v oblasti bezpečnosti.
 9. Web je provozován na infrastruktuře provozované společností Altairis, s. r. o. a dále pomocí služeb Microsoft Azure a CloudFlare.
 10. Hodláte-li uplatnit svá práva ohledně osobních údajů, popř. máte-li dotazy ke zpracování osobních údajů v tomto systému, můžete využít kontaktní formulář. Odpověď dostanete bez zbytečného odkladu.
 11. Dozorovým orgánem pro oblast zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Máte právo u něj podat stížnost, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem. Jste-li občanem či rezidentem jiného členského státu EU, jste oprávněni se v případech podle nařízení GDPR a za podmínek uvedených v tomto nařízení obrátit též na dozorový orgán ochrany osobních údajů ve vaší zemi.